Testosyn Australia

1testosyn australiaOs principais sintomas de intoxicao aguda por Clorpromazina so: depresso do sistema nervoso central, hipotenso e sintomas extrapiramidais